Контакти

Свържете се с нас

Централен офис София адрес:
София 1784,
бул. Цариградско шосе 131, офис 506
тел.: (02) 976 69 59, факс: (02) 976 69 69
office@vilmat.com

Офис Варна адрес:
Варна 9010,
ж.к. Бриз, ул. Д-р Николай Коларов 3,
бл. 2, офис 202
тел. / факс: (052) 50 40 20

Русе 7013 бул. Липник 123
офис “Вилмат”
тел: 0887 999 209

Форма за контакти