Проекти

Ен и Си Груп – офис Klett, гр. София (2018 г.)

 • Структурна кабелна система
 • Електроинсталация
 • Осветителна инсталация
 • Озвучителна система
 • Система за пожароизвестяване

 

Ен и Си Груп – офис Sutherland, гр. София (2017-2018 г.)

 • Структурна кабелна система
 • Електроинсталация
 • Осветителна инсталация
 • Озвучителна система
 • Система за пожароизвестяване

 

Медицински център” Зора”, гр. София (2017-2018 г.)

 • Електроинсталация НН
 • Структурна кабелна система
 • Система за контрол на достъпа
 • Система за видеонаблюдение
 • Система за пожароизвестяване
 • TV система

 

Поликлиника България, гр. София (2017-2018 г.)

 • Електроинсталация НН

 

София Проджект – жилищен блок, гр. София (2017-2018 г.)

 • Електроинсталация НН
 • Структурна кабелна система
 • TV система
 • Домофонна система

 

София Проджект – жилищен блок, гр. София (2017-2018 г.)

 • Електроинсталация НН
 • Структурна кабелна система
 • TV система
 • Домофонна система

 

Ен и Си Груп – офис САМ АП, гр. София (2017-2018 г.)

 • Електроинсталации
 • Осветителна инсталация
 • Структурна кабелна система
 • Система за пожароизвестяване
 • Системи за озвучаване и аварийно оповестяване
 • Система за контрол на достъпа

 

Ат Инженеринг – Шоурум и автосервиз, складове и офиси “Jaguar Land Rover” на “Мото-Пфое ЕООД”, гр. София (2017-2018 г.)

 • Система за пожароизвестяване

 

Кордеел – БСР сграда 2, гр. София (2017 г.)

 • Структурна кабелна система
 • Система за контрол на достъпа
 • Система за видеонаблюдение
 • Система за пожароизвестяване
 • Системи за озвучаване и оповестяване

 

Ен и Си Груп – офис SUM UP, гр. София (2017 Г.)

  • Структурна кабелна система
  • Електроинсталации
  • Осветителна инсталация
  • Озвучителна система
  • Система за пожароизвестяване
  • Система за контрол на достъпа

   


   

  Уолтопия, гр. София (2017 г.)

  • Система за контрол на достъп

   

  Кенди, гр. Божурище (2017 г.)

  • Система за контрол на достъп
  • СОТ

   

  Силтек – гр. Вийсбаден, Германия (2017 г.)

  • Система за автоматизирано сградно управление (BMS)

   

  МБАЛ “Вита”, гр. София (2017 г.)

  • Система за автоматизирано сградно управление (BMS)

   

  Кроношпан България, гр. Велико Търново (2017 г.)

  • Структурна кабелна система

   

  Ен и Си Груп – Сладкарници “Неделя”, гр София и гр. Букурещ (2017 г.)

  • Електроинсталации
  • Осветителна инсталация
  • Структурна кабелна система
  • Система за видеонаблюдение
  • Озвучителна система

   

  Ат Инженеринг – Беста груп вътрешно преустройство, гр. София (2017 г.)

  • Структурна кабелна система
  • Система за пожароизвестяване

   

  ПГ СГСТ “Никола Вапцаров”, гр. Чепеларе (2017 г.)

  • Система за контрол на достъп
  • Система за видеонаблюдение

   

  Евро Геймс Технолоджи, гр. София (2016-2017 г.)

  • Структурна кабелна система
  • Електроинсталации

   

  Мелексис България, гр. София (2016 – 2017 г.)

  • Структурна кабелна система
  • Електроинсталации
  • Осветителна инсталация

   

  ДЕЛАТЕК – офис, гр. София (2016 г.)

  • Структурна кабелна система

   

  ПОЛИГРАФИЯ – офис център, гр. София (2016 г.)

  • Структурна кабелна система

   

  ГЕОСТРОЙ – цех ТСЦ, гр. Етрополе (2016 г.)

  • Система за автоматизирано сградно управление (BMS)

   

  НСУ София, гр. София (2016 г.)

  • Система за контрол на достъп и работно време

   

  ПГСС Ангел Кънчев, гр. Русе (2016 г.)

  • Система за видеонаблюдение

   

  ГЕОСТРОЙ АД – Многофункционален комплекс „Сан Стефано плаза“, гр. София (2013-2016 г.)

  • Система за автоматизирано сградно управление (BMS)
  • Структурна кабелна система
  • ТВ система
  • Система за пожароизвестяване
  • Система за контрол на достъпа
  • Сигнално-охранителна система
  • Система за видеонаблюдение
  • Системи за озвучаване и оповестяване
  • Видеодомофонна система
  • Паркинг система

   

  NN България  – център за работа при аварийни ситуации, гр. София (2015-2016 г.)

  • Структурна кабелна система
  • Електроинсталации
  • Система за видеонаблюдение
  • Система за контрол на достъпа

   

  КОНСОРЦИУМ “ЛОЗЕНЕЦ БИЛД” – ЧСОУ “Свети Георги”, гр. София (2015 г.)

  • Електрическа и осветителна система
  • Система за пожароизвестяване
  • Озвучителна и аварийно-оповестителна система
  • Структурна кабелна система
  • IP система за видеонаблюдение
  • Система за контрол на достъп към подобектите
  • Часовникова и вътрешна ТV система
  • Сигнално-охранителна система
  • Система за автоматизирано сградно управление (BMS)

   

  СОФИЯ ИВЕНТ ЦЕНТЪР ЕООД – Многофункционална зала за събития и офис на две нива в МОЛ „ПАРАДАЙС ЦЕНТЪР”, гр. София (2015 г.)

  • Електроинсталация НН
  • Структурна кабелна система

   

  СБАЛ по Онкология ЕАД – Клиника по урология, гр. София (2015 г.)

  • Структурна кабелна система
  • TV система
  • Сигнално-охранителна система
  • Видеодомофонна система
  • Система за видеоконферентни разговори
  • Система за болнично оповестяване
  • Система за контрол на достъпа

   

  СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД – “Многофамилна жилищна сграда с гаражи” гр. София, ул. „Софроний Врачански” № 147 (2013 г.), „Многофамилна жилищна сграда с гаражи”, гр.София,  ул. “Св.Св. Кирил и Методий” № 3 (2015 г.),  „Многофамилна жилищна сграда с магазини, надземни и подземни гаражи”, гр.София, р-н „Лозенец”, ул. “Златовръх” № 47 (2015 – 2016 г.)

  • Електроинсталация НН
  • Телефонна и компютърна инсталация
  • TV система
  • Домофонна система
  • Мълниезащита

   

  Банка ДСК ЕАД – Банкови клонове в София и страната

  • Структурна кабелна система

   

  Ен и Си Груп – офис Naxex (2015 г.)

  • Стуктурна кабелна система;
  • Електроинсталация;
  • Осветителна инсталация;
  • Озвучителна система;
  • Система за пожароизвестяване;

   

  Елаците Мед  АД (2015 г.)

  • Система за контрол на достъпа

   

  SOCIETE  GENERALE ЕКСПРЕСБАНК АД (1996 -2015 г.)

  • Система за контрол на достъп

   

  Мелексис България ЕООД (2014-2015 г.)

  • Структурна  кабелна  система
  • Електроинсталации

   

  Фитих ООД – Теленор (2014 г.)

  • Стуктурна кабелна система;

   

  ГЕОРГ 5 ООД – две жилищни сгради, гр. Поморие (2011 – 2014 г.)

  • Електроинсталации
  • ГРТ и ел. табла от апартаментен тип
  • Мълниезащита и заземителна инсталация
  • Слаботокови системи

   

  АТ Инженеринг – Магазин Декатлон (2013 г.)

  • Стуктурна кабелна система;

   

  Ен и Си Груп – офис Комвърс, фази 1, 2 и 3 (2013 г.)

  • Стуктурна кабелна система;
  • Електроинсталация;
  • Осветителна инсталация;
  • UPS;
  • Система за видеонаблюдение;
  • Система за контрол на достъп;
  • Озвучителна система;
  • Интерком система;

   

  SG Експресбанк – офис Плевен (2012 г.)

  • Стуктурна кабелна система;
  • Електроинсталация;
  • Осветителна система;

   

  Корпоративна Търговска Банка – ул. Граф Игнатиев 10, ет.3 и ет.4, гр. София (2012 г.)

  • Стуктурна кабелна система;
  • Двоен под;
  • Система за пожарогасене;
  • UPS;
  • Климатизация;

   

  Борика – Сървърно помещение (2012 г.)

  • Стуктурна кабелна система;
  • Електроинсталация;
  • Двоен под;
  • Система за пожарогасене;
  • UPS;
  • Климатизация;

   

  IBM – Търговска Банка Д (2012 г.)

  • Стуктурна кабелна система;

   

  ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД – Жилищни сгради и офиси „Дипломатик хил“, гр. Варна (2011-2012 г.)

  • Структурна кабелна система
  • Електроинсталации
  • Система за контрол на достъпа
  • Система за видеонаблюдение

   

  ИРИС АД – БИЗНЕС ПАРК РУСЕ (2011 – 2012 г.)

  • Система за автоматизирано сградно управление (BMS)
  • Електроинсталация НН
  • Система за видеонаблюдение
  • Система за пожароизвестяване
  • Структурна кабелна система
  • Система за озвучаване и оповестяване
  • Мълниезащита
  • Външно осветление

   

  SG Експресбанк – бул. Стамболийски 73, ет.5, гр. София (2011 г.)

  • Стуктурна кабелна система;
  • Електроинсталация;
  • Осветителна инсталаци

   

  НКЖИ – сървърно помещение ГИС (2011 г.)

  • Строителство;
  • Стуктурна кабелна система;
  • Електроинсталация;
  • Осветителна инсталация;
  • UPS;
  • Климатизация;
  • Система за пожароизвестяване и пожарогасене;
  • Двоен под;
  • Система за видеонаблюдение;
  • Система за контрол на достъп;

   

  ДИМОВ КЪМПАНИ ООД – Административна и офис сграда, гр.Варна (2010-2011 г.)

  • Структурна кабелна система
  • Система за пожароизвестяване
  • Озвучителна система

   

  КЕЙБИЛД ЕАД – Жилищен комплекс “Хармони резидънс” Младост 4 ( РЗП 30000 кв. м), гр. София (2010 – 2011 г.)

  • Електроинсталация НН
  • Телефонна и компютърна инсталация
  • TV инсталация
  • Домофонна система
  • Система за пожароизвестяване
  • Мълниезащита

   

  БОЛГАРСТРОЙ ГРУП ООД – две жилищни сгради, гр. Поморие (2009 – 2011 г.)

  • Електроинсталации
  • ГРТ и ел. табла от апартаментен тип
  • Мълниезащита и заземителна инсталация
  • Слаботокови системи

   

  ДИМОВ КЪМПАНИ ООД – Складова база за електро материали, магазини и офиси, гр.Аксаково (2010 г.)

  • Структурна кабелна система
  • Система за пожароизвестяване
  • Сигнално-охранителна система
  • Система за видеонаблюдение

   

  ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД – Жилищна сграда, гр. Варна (2010 г.)

  • Система за контрол на достъпа
  • Система за видеонаблюдение

   

  Банксервиз – доставка и монтаж UPS (2010 г.)

  • Електроинсталация;
  • UPS;

   

  Корпоративна Търговска Банка – Дизастър Център (2010 г.)

  • Строителство;
  • Стуктурна кабелна система;
  • Електроинсталация;
  • Осветителна инсталация;
  • UPS;
  • Климатизация;
  • Система за пожароизвестяване и пожарогасене;
  • Двоен под;
  • Система за видеонаблюдение;

   

  БЛД Офис Парк (2010 г.)

  • Стуктурна кабелна система;

   

  АТ Инженеринг – МТЕЛ Лифт (2009 г.)

  • Стуктурна кабелна система;
  • Електроинсталация;
  • UPS;

   

  Винпром Пещера (2008 – 2009 г.)

  • Стуктурна кабелна система;

   

  Хотелски комплекс “ДЕНИЪЛ РЕЗИДЕНС”, гр. Боровец (2008 – 2009 г.)

  • Електроинсталации
  • ГРТ и ел. табла от апартаментен тип
  • Гръмоотводна и заземителна инсталация
  • Слаботокови системи – домофонна, телефонна, озвучителна
  • Система за видеонаблюдение
  • Система за пожароизвестяване

   

  МОБИЛТЕЛ ЕАД (2002 – 2009 г.)

  Резервирано електрозахранване, Структурни кабелни системи

  • 200 Бизнес центъра в цялата страна
  • 6 Административни сгради в София
  • Административна сграда във Варна

   

  МЕТРО КЕШ & КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (2000 – 2009 г.)

  Структурна кабелна система

  • 11 магазина в страната
  • Над 250 000 м. меден кабел
  • Близо 4000 точки

   

  SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК АД (1996 – 2009 г.)

  Структурни кабелни системи, Резервирано електрозахранване, Оптична мрежа

  • Над 100 клона в София и страната
  • Централа във Варна
  • Централа в София

   

  АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД (2001 – 2009 г.)

  Структурни кабелни системи, Мултимедийнa и Аудио системи, Ел. табла

  • Алианц Банк България
  • ЗАД Алианц България
  • Алианц България Живот
  • Пенсионно осигурително дружество Алианц България

   

  ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД (2001 – 2009г.)

  Структурни кабелни системи

  • Над 40 клона в София и страната

   

  ОБЩИНСКА БАНКА АД (2001 – 2009 г.)

  Структурни кабелни системи

  • Над 40 клона в София и страната

   

  ПРОКРЕДИТ БАНК АД (2002 – 2009 г.)

  Структурни кабелни системи

  • Над 40 клона в София и страната

   

  ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД – Нова административна сграда в гр. Пловдив (2008 г.)

  Структурна кабелна система и оптична мрежа

  • 40 000 м. меден кабел
  • 1000 м. оптичен кабел
  • 1500 точки

   

  ЕКСА ООД – Административната сграда на Изпълнителна агенция по лекарствата (2008 г.)

  Структурна кабелна система, Пожароизвестяване, Сигнално-охранителна инсталация

  • 23 000 м. меден кабел
  • 318 точки

   

  ДРУЖЕСТВО ЗА КАСОВИ УСЛУГИ АД – Административна сграда, гр. София (2008 г.)

  Структурна кабелна система

  • 6900 м. меден кабел
  • 232 точки

   

  АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД– Информационен център, гр. Пловдив (2008 г.)

  • Доставка, монтаж и пуск на дизел генератор
  • Доставка, монтаж и пуск на UPS 20 кVА
  • Изработка, монтаж и подвързване на ел. табла

   

  РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД – Офис сграда на Енергийни компании, гр. София (2007-2008 г.)

  • Система за автоматизирано сградно управление (BMS)
  • Структурна кабелна система
  • Система за пожароизвестяване
  • Система за контрол на достъпа
  • Сигнално-охранителна система
  • Система за видеонаблюдение
  • Озвучителна система

   

  МАНХАТЪН ГРУП ЕООД – три жилищни сгради, гр. София (2006 – 2008 г.)

  • Електроинсталации
  • ГРТ и ел. табла от апартаментен тип
  • Мълниезащита и заземителна инсталация
  • Слаботокови системи

   

  ИТАЛ ФУУД ИНДЪСТРИ АД – Завод за тестени изделия, гр. Шумен (2007 г.)

  • Структурна кабелна система
  • Контрол на достъпа
  • Система за видеонаблюдение
  • Озвучителна система

   

  ХИМРЕМОНТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ АД – Офис сграда, гр. София (2007 г.)

  Структурна кабелна система

  • 14 000 м. меден кабел
  • 208 точки

   

  КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ АД – Административна сграда, гр. София (2007 г.)

  Структурна кабелна система, Резервирано електрозахранване

  • 38 000 м. меден кабел
  • 610 точки

   

  НЕТ ИНФО.БГ АД – Офис, гр. София (2006 г.)

  Структурна кабелна система, Електроинсталация, Оптична връзка с външна линия

  • 8800 м. меден кабел
  • 222 точки

   

  ЕСККО 2000 ООД – Вилно селище „Махала Кочорите” (2006 г.)

  Структурна кабелна система

  • 4500 м. меден кабел
  • 133 точки

   

  АТИК-АСМ ООД – Административна сграда на ЕнПро Консулт, гр. София (2005 г.)

  • Структурна кабелна система
  • Резервирано електрозахранване
  • Система за видеонаблюдение
  • Система за контрол на достъп
  • Телефонна централа
  • Система за пожароизвестяване

   

  ИНТЕРАКТИВ МЕДИА СЪРВИСИС ЕООД – Офис сграда, гр. София (2005 г.)

  Електроинсталация, Структурна кабелна система, Оптична връзка

  • 3700 м. меден кабел
  • 200 м. оптичен кабел
  • 102 точки

   

  ЛИБРА АД – склад, гр. Бургас (2005 г.)

  Структурна кабелна система

  • 4500 м. кабел
  • 100 точки

   

  РОСТРОЙ ЕООД – Вилно селище „Аристократ”, гр. София (2005 г.)

  Структурна кабелна система

  • 4500 м. кабел
  • 152 точки

   

  РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” – Администрация, гр. Русе (2004 г.)

  Структурна кабелна система

  • 14 000 м. меден кабел
  • 262 точки

   

  АКТ ООД – Сграда на държавно учреждение, гр. София (2004 г.)

  Структурна кабелна система

  • 55 000 м. меден кабел
  • 1916 точки

   

  ING ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕАД – Офис, гр. София (2003 г.)

  Структурна кабелна система

  • 3700 м. меден кабел
  • 128 точки

   

  ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – Бюро по труда Пловдив (2003 г.)

  Структурна кабелна система

  • 3200 м. меден кабел
  • 116 точки

   

  ЕКСА АД – Основен дистрибутивен център на Либра АД, гр. София (2002 г.)

  Структурна кабелна система

  • 13 500 м. меден кабел
  • 342 точки

   

  БАНКСЕРВИД АД – Административна сграда, гр. София (2002 г.)

  Структурна кабелна система

  • 19 300 м. меден кабел
  • 476 точки

   

  БАЛКАНФАРМА ХОЛДИНГ АД – Таблетен цех, гр. Дупница (2002 г.)

  Структурна кабелна система

  • 7400 м. меден кабел
  • 71 точки

   

  РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” – Администрация в Хасково (2002 г.)

  Структурна кабелна система

  • 22 000 м. меден кабел • 476 точки

   

  ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ – СПМД – Областни градове (2001 – 2002 г.)

  Оптични опорни мрежи, LOT 5

  • Полагане и терминиране на 340 000 м. оптичен кабел

   

  ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД – Административна сграда, гр. Пловдив (2001 – 2002 г.)

  Структурна кабелна система

  • 10 000 м. меден кабел
  • 231 точки

   

  ОБЩИНА СИЛИСТРА (2001 г.)

  Структурна кабелна система

  • 14 500 м. меден кабел
  • 165 точки

   

  АСАРЕЛ МЕДЕТ ЕАД – Административни сгради, гр. Панагюрище (2001 г.)

  Структурна кабелна система

  • 11 800 м. меден кабел
  • 300 точки

   

  ПРОМЕТ АД – Административна сграда, гр. Бургас (2001 г.)

  Оптична мрежа и комуникационно оборудване

  • 2800 м. оптичен кабел

   

  КОМИСИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И ЗАЩИТА НА ПОТЕРБИТЕЛИТЕ – Административна сграда (2001 г.)

  Структурна кабелна система

  • 8200 м. меден кабел
  • 101 точки

   

  ING БАНК АД – клон София (2000 г.)

  Структурна кабелна система, Оптична опорна мрежа, Комуникационен център

  • 1500 медни кабелни връзки
  • 100 оптични връзки
  • 450 точки