Управление на проекти

Управление на проекти

home_design_18

Ефективно управление на краткосрочни и дългосрочни проекти на всички етапи

Успешното управление на проекта се гарантира чрез следните дейности, ключови за неговия краен резултат:
– Проучване;
– Планиране на проекта (процесите и управлението им);
– Координация между всички участници;
– Управление на проектирането;
– Управление на строителния процес (дейности, доставки, плащания, предаване на обекта);
– Управление на разходите;
– Контрол на качеството.