Сградна автоматизация (BMS)

Сградна автоматизация (BMS)

Управление на проекти

Предлагаме цялостни решения за сградна автоматизация, включващи изчерпателна оценка на Вашата сграда, реалистично и адекватно техническо и бюджетно консултиране, проектиране, изграждане, оборудване и поддръжка.

Системата за сградна автоматизация осигурява лесно управление на ресурсите и бързо действие в критични и технологични събития. Позволява проиграването на различни сценарии за действие и осигурява необходимата информация от всички подсистеми. Тези системи осигуряват сигурност, комфорт и енергийна ефективност за всяка сграда и гарантирано намаляват Вашите инсталационни, енергийни и оперативни разходи, както и инвестицията в оборудване.

Чрез управлението на отоплението, климатичните инсталации, вентилацията и осветлението се гарантира икономия на електроенергия до 40%. Едно от основните предимства, наред с намаляването на общите разходи по обслужване и поддръжка на инсталациите в сградата осигуряващи комфорта, сигурността, безопасността и охраната е предвидимост на събитията от различно естество и детайлно архивиране на събитията от всички взаимосвързани подсистеми.