Проектиране

Проектиране

home_design_18

 
Нет Проект ООД, част от състава на Вилмат Холдинг, е фирма с предмет на дейност проучване и проектиране в областта на електрическите инсталации и слаботоковите системи.

  • Цялостно електропроектиране;
  • Специализирано проектиране на структурни кабелни системи, системи за контрол на достъпа и пожароизвестяване;
  • Kабелна телевизия и СОТ;
  • Решения за сградна автоматизация BMS;
  • Електрически табла и инсталации;
  • Всички видове LAN и WAN;
  • Оптични и безжични мрежи.