Обучение и консултиране

Обучение и консултиране

learning-books-education-wallpaper

 

Професионални курсове в областта на компютърно – комуникационните технологии.

Центърът за професионална квалификация е създаден през 2003 г. Той е лицензиран от Националната агенция по професионално образование и обучение и издава национално признати дипломи и удостоверения.

От края на 2004 г. фирма Дейта Оптикс Болкънс е официален Training Center на световно известната мрежова компания Allied Telesis.

Завършилите курсове за компютърни мрежи получават и международни сертификати за инсталатори и сертифицирани инженери.

Центърът работи съвместно с Техническия Университет в София и предоставя на студентите специални условия за участи е в курсовете.

Преподавателите в центъра са високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на компютърните мрежи, които са специално обучени и сертифицирани да провеждат съответните курсове.

Центърът провежда курсове:
 • За компютърни мрежи;
  • Основи на компютърните мрежи;
  • Инсталиране и конфигуриране на комутатори (switches);
  • Инсталиране и конфигуриране на маршрутизатори (routers);
 • Системи за видеонаблюдение;
 • За оптични комуникации;
  • Въведение в оптичните комуникации;
  • Инсталиране и поддръжка на оптични мрежи;
Консултиране, бюджетиране и предпроектно проучване на следните системи:
 • Пожароизвестяване и пожарогасене;
 • Системи за сигурност;
 • Отчитане на работното време;
 • Контрол на достъп;
 • Видеонаблюдение;
 • Сградно управление;
 • Компютърни и оптични мрежи;
 • Електрически инсталации.