Контол на достъпа и отчитане на работно време

Контол на достъпа и отчитане на работно време

8523358_G

 

Независимо дали управлявате достъпа в хотел, университет или административна сграда, Вие се нуждаете от гъвкави и надеждно проектирани системи за контрол на достъпа.

Предлаганите от нас системи за достъп и отчитане на работно време включват всички необходими механизми, изпълняващи физическо ограничаване на достъпа. Системата функционира посредством комплекс от специализирани хардуерни и софтуерни компоненти. Може да разпознава обекти (хора, предмети и др.), събития и сценарии от събития, посредством различни средства за идентификация.

Системи за контрол на достъпа:

– Неограничено количество географски локации в една система. Интернет връзка на отделните офиси и сгради на клиента;
– Централизирано управление на база данни. Поддържа над 2 млн. карти и 16 млн. събития;
– Отворена архитектура;
– Интегрирано Видеонаблюдение;
– Интегрирана система СОТ;
– Връзка към система за Пожароизвестяване;
– Връзка към система за сградна автоматизация BMS.

Системи за контрол на работното време

Специализиран комплекс от софтуер и хардуер за регистрация и отчитане на работното време на служителите на една организация.

– Позволява да се регистрира и администрира информация за служителите;
– Предоставя възможност за описание на административната структура на организацията (фирми, отдели, трудови договори, работни смени, работни области и др.);
– Регистрира всички събития, свързани с работното време на служителя;
– Осигурява експорт на данни към други системи;
– Осигурява различни предварително дефинирани справки за всеки отделен служител.
– Предоставя механизъм за автоматично разпознаване на работните смени и автоматизирано съставяне на работен график.

Специализиран софтуер за разпознаване и идентифициране на регистрационни номера

TALON

− Надеждност над 95%;

− До 28 камери;

− Скорост на движение над 200 км/час;

− 24 часа/365 дни;

− Работа през нощта и при всякакви климатични условия;

− Работа в мрежа;

− Лесно интегриране с външен софтуер на базата на TCP/IP;

− Видео изход;