Изграждане на дейта центрове

Изграждане на дейта центрове

Изграждане на дейта центрове

Проектиране и изграждане на центрове за съхранение и управление на данни, центрове за съхранение на данни при бедствия и аварии, сървърни стаи

Нашите решения съчетават в себе си най-актуалните технологии и най-високия стандарт за сигурност.
– В проектите си се стремим към постигане на възможно най-ниски експлоатационни разходи.
– Предлагаме мониторинг и поддръжка 24/7