Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

Изграждане на дейта центрове

 
Основната цел на тази система е оптимизиране на енергопотреблението чрез подобрен енергиен мениджмънт.
Системата е иновативно решение в управлението на паричните средства за енергийни ресурси, с което всеки потребител може да следи използваните от него електричество, газ, вода, пара и др. в реално време.

Енергоспестяващото устройство – ESMTM оптимизира работата на компресорите на климатичните и хладилните инсталации.
Иновативната технология ESMTM е система от микрокомпютърни чифрови модули, проектирани да спестяват месечно между 15% и 25% от разходите за електроенергия на споменатите инсталации.
ESMTM намалява времето за работа на компресора с 15 до 50% и по този начин увеличава живота му. Следователно, енергоспестяващият модул води не само до намаляване на оперативните разходи, но и на капиталните.
ESMTM ограничава честото включване и изключване на компресора. Инсталира се в основната контролна верига последователно преди или след термостата, без да изменя съществуващата инсталация, като не нарушава гаранцията.