Дистрибуция и продажби

Дистрибуция и продажби

cable-wires

Директен внос и дистрибуция на пълна гама продукти за изграждане и разширяване на кабелни системи за бизнеса

– Активно и пасивно мрежово оборудване;

– Оптични свързващи кабели и компоненти;

– Електрически компоненти;

– Устройства за резервирано електрозахранване (UPS);

– Дизел генератори.