Дейност

февруари 19, 2021

ИСУН 2020

плакат_А3_средни
май 3, 2018
Управление на проекти

Сградна автоматизация (BMS)

Предлагаме цялостни решения за сградна автоматизация, включващи изчерпателна оценка на Вашата сграда, реалистично и адекватно техническо и бюджетно консултиране, проектиране, изграждане, оборудване и поддръжка.
януари 31, 2018
home_design_18

Домашна автоматизация

Предлагаме интегрирани решение за домашна автоматизация, тип “Умен дом”. Системите предлагат лесен контрол, удобно управление, комфорт, сигурност, умно пестене на разходи и електроенергия и красив дизайн.
януари 30, 2018
Изграждане на дейта центрове

Изграждане на дейта центрове

Проектиране и изграждане на центрове за съхранение и управление на данни, центрове за съхранение на данни при бедствия и аварии, сървърни стаи
януари 30, 2018
home_design_18

Управление на проекти

Ефективно управление на краткосрочни и дългосрочни проекти на всички етапи
януари 30, 2018
maxresdefault

Сервиз и поддръжка

Предлагаме гаранционна и извънгаранционна сервизна поддръжка
януари 30, 2018
cable-wires

Дистрибуция и продажби

Директен внос и дистрибуция на пълна гама продукти за изграждане и разширяване на кабелни системи за бизнеса
януари 30, 2018
learning-books-education-wallpaper

Обучение и консултиране

  Професионални курсове в областта на компютърно – комуникационните технологии. Центърът за професионална квалификация е създаден през 2003 г. Той е лицензиран от Националната агенция по […]
януари 30, 2018
bg03

Електрически инсталации

Цялостни решения за ново строителство и реконструирани сгради. Изграждане на силнотокови електрически инсталации ниско напрежение. Монтаж на устройства за резервирано и непрекъсваемо ел. захранване UPS-и и дизелгенератори. - Изработка на ел. табла – широка гама разпределителни табла, осигуряващи ефективно разпределение на електрическата енергия. - Изграждане на осветителни инсталации.
януари 29, 2018
stock-footage-smoke-detector-alarm

Системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване

Предлагаме изграждане на системи за сигурност, видеонаблюдение и пожароизвестяване
януари 29, 2018
cable-wires

Структурни кабелни системи (SCS)

Eфективни решения за Вашата компютърната мрежа.

Свързаността на мрежата позволява: - да споделите ресурсите в офиса; - да подобрите комуникацията с персонала и клиентите.

Изграждане на медни кабелни системи – категория 5Е, 6 и 7.

- От проектиране до доставка, инсталация, тестване, сертифициране с 25 години гаранция

Изграждане на оптични мрежи

- Едномодови и многомодови оптични решения за опорни мрежи и връзки между сгради. Трасиране, сплайсване, тестване.
януари 29, 2018
Изграждане на дейта центрове

Енергийна ефективност

Основната цел на системата за енергийна ефективност е оптимизиране на енергопотреблението.
януари 29, 2018
8523358_G

Контол на достъпа и отчитане на работно време

Предлаганите от нас системи за достъп и отчитане на работно време включват всички необходими механизми, изпълняващи физическо ограничаване на достъпа. Системата функционира посредством комплекс от специализирани хардуерни и софтуерни компоненти. Може да разпознава обекти (хора, предмети и др.), събития и сценарии от събития, посредством различни средства за идентификация.
януари 29, 2018
51531_technology_utp_cables

Производство

Част от нашата дейност е и производство на оптични свързващи кабели.
януари 29, 2018
home_design_18

Проектиране

Проучване и проектиране в областта на електрическите инсталации и слаботоковите системи.