СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (BMS)

СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ (BMS)

cityscapes-night-buildings-hong-kong-wallpaper-1

Предлагаме цялостни решения за сградна автоматизация, включващи изчерпателна оценка на Вашата сграда, реалистично и адекватно техническо и бюджетно консултиране, проектиране, изграждане, оборудване и поддръжка.

По този начин гарантирано намаляват Вашите инсталационни, енергийни и оперативни разходи, както и инвестицията в оборудване. Предлаганата оптимална програма за функциониране на системата увеличава нетната стойност на Вашата сграда.

Тези системи осигуряват сигурност, комфорт и енергийна ефективност за всяка сграда.

Чрез управлението на отоплението, климатичните инсталации, вентилацията и осветлението се гарантира икономия на електроенергия до 40%.