ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

51531_technology_utp_cables

 

Производство на оптични свързващи кабели.

  • Patch leads;
  • Pigtails.