ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Airedale SmartCool i-drive SV internals

 

Енергоспестяващото устройство – ESMTM оптимизира работата на компресорите на климатичните и хладилните инсталации.

Иновативната технология ESMTM е система от микрокомпютърни чифрови модули, проектирани да спестяват месечно между 15% и 25% от разходите за електроенергия на споменатите инсталации.

ESMTM намалява времето за работа на компресора с 15 до 50% и по този начин увеличава живота му. Следователно, енергоспестяващият модул води не само до намаляване на оперативните разходи, но и на капиталните.

ESMTM ограничава честото включване и изключване на компресора. Инсталира се в основната контролна верига последователно преди или след термостата, без да изменя съществуващата инсталация, като не нарушава гаранцията.