ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

bg03

 

Цялостни решения за ново строителство и реконструирани сгради.

Изграждане на силнотокови електрически инсталации ниско напрежение.

Монтаж на устройства за резервирано и непрекъсваемо ел. захранване UPS-и и дизелгенератори.

Изработка на ел. табла – широка гама разпределителни табла, осигуряващи ефективно разпределение на електрическата енергия.

Изграждане на осветителни инсталации.