ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ТРАФИКА

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ТРАФИКА

8523358_G

 

 • Системи за видеонаблюдение;
 • Системи за контрол на достъпа;

Независимо дали управлявате достъпа в хотел, университет или административна сграда, Вие се нуждаете от гъвкави и надеждно проектирани системи за контрол на достъпа.

Предлаганите от нас системи за достъп и работно време включват всички необходими механизми, изпълняващи физическо ограничаване на достъпа.

 • Специализиран софтуер за разпознаване и идентифициране на регистрационни номера – TALON
  1. Надеждност над 95%;
  2. До 28 камери;
  3. Скорост на движение над 200 км/час;
  4. 24 часа/365 дни;
  5. Работа през нощта и при всякакви климатични условия;
  6. Работа в мрежа;
  7. Лесно интегриране с външен софтуер на базата на TCP/IP;
  8. Видео изход;