Проекти

Ен и Си Груп – офис Klett (2018 г.)

 • Структурна кабелна система
 • Електроинсталация
 • Осветителна инсталация
 • Озвучителна система
 • Система за пожароизвестяване

 

Ен и Си Груп – офис Sutherland (2017-2018 г.)

 • Структурна кабелна система
 • Електроинсталация
 • Осветителна инсталация
 • Озвучителна система
 • Система за пожароизвестяване

 

Медицински център” Зора”, гр. София (2017-2018 г.)

 • Електроинсталация НН
 • Структурна кабелна система
 • Система за контрол на достъпа
 • Система за видеонаблюдение
 • Система за пожароизвестяване
 • TV система

 

Поликлиника България, гр. София (2017-2018 г.)

 • Електроинсталация НН

 

София Проджект – жилищен блок, гр. София (2017-2018 г.)

 • Електроинсталация НН
 • Структурна кабелна система
 • TV система
 • Домофонна система

 

София Проджект – жилищен блок, гр. София (2017-2018 г.)

 • Електроинсталация НН
 • Структурна кабелна система
 • TV система
 • Домофонна система

 

Ен и Си Груп – офис САМ АП, гр. София (2017-2018 г.)

 • Електроинсталации
 • Осветителна инсталация
 • Структурна кабелна система
 • Система за пожароизвестяване
 • Системи за озвучаване и аварийно оповестяване
 • Система за контрол на достъпа

 

Ат Инженеринг – Шоурум и автосервиз, складове и офиси “Jaguar Land Rover” на “Мото-Пфое ЕООД”, гр. София (2017-2018 г.)

 • Система за пожароизвестяване

 

Кордеел – БСР сграда 2 (2017 г.)

 • Структурна кабелна система
 • Система за контрол на достъпа
 • Система за видеонаблюдение
 • Система за пожароизвестяване
 • Системи за озвучаване и оповестяване

 

Ен и Си Груп – офис SUM UP (2017 Г.)

  • Структурна кабелна система

<liЕлектроинсталация>

 • Осветителна инсталация
 • Озвучителна система
 • Система за пожароизвестяване
 • Система за контрол на достъпа

 


 

Уолтопия, гр. София (2017 г.)

 • Система за контрол на достъп

 

Кенди, гр. Божурище (2017 г.)

 • Система за контрол на достъп
 • СОТ

 

Силтек – Вийсбаден, Германия (2017 г.)

 • Система за автоматизирано сградно управление (BMS)

 

МБАЛ “Вита”, гр. София (2017 г.)

 • Система за автоматизирано сградно управление (BMS)

 

Кроношпан България, гр. Велико Търново (2017 г.)

 • Структурна кабелна система

 

Ен и Си Груп – Сладкарници “Неделя”, гр София и гр. Букурещ (2017 г.)

 • Електроинсталации
 • Осветителна инсталация
 • Структурна кабелна система
 • Система за видеонаблюдение
 • Озвучителна система

 

Ат Инженеринг – Беста груп вътрешно преустройство, гр. София (2017 г.)

 • Структурна кабелна система
 • Система за пожароизвестяване

 

ПГ СГСТ “Никола Вапцаров”, гр. Чепеларе (2017 г.)

 • Система за контрол на достъп
 • Система за видеонаблюдение

 

Евро Геймс Технолоджи, гр. София (2016-2017 г.)

 • Структурна кабелна система
 • Електроинсталации

 

Мелексис България, гр. София (2016 – 2017 г.)

 • Структурна кабелна система
 • Електроинсталации
 • Осветителна инсталация

 

ДЕЛАТЕК – офис, гр. София (2016 г.)

 • Структурна кабелна система

 

ПОЛИГРАФИЯ – офис център, гр. София (2016 г.)

 • Структурна кабелна система

 

ГЕОСТРОЙ – цех ТСЦ, гр. Етрополе (2016 г.)

 • Система за автоматизирано сградно управление (BMS)

 

НСУ София, гр. София (2016 г.)

 • Система за контрол на достъп и работно време

 

ПГСС Ангел Кънчев, гр. Русе (2016 г.)

 • Система за видеонаблюдение

 

ГЕОСТРОЙ АД – Многофункционален комплекс „Сан Стефано плаза“, гр. София (2013-2016 г.)

 • Система за автоматизирано сградно управление (BMS)
 • Структурна кабелна система
 • ТВ система
 • Система за пожароизвестяване
 • Система за контрол на достъпа
 • Сигнално-охранителна система
 • Система за видеонаблюдение
 • Системи за озвучаване и оповестяване
 • Видеодомофонна система
 • Паркинг система

 

NN България  – център за работа при аварийни ситуации, гр. София (2015-2016 г.)

 • Структурна кабелна система
 • Електроинсталации
 • Система за видеонаблюдение
 • Система за контрол на достъпа

 

КОНСОРЦИУМ “ЛОЗЕНЕЦ БИЛД” – ЧСОУ “Свети Георги”, гр. София (2015 г.)

 • Електрическа и осветителна система
 • Система за пожароизвестяване
 • Озвучителна и аварийно-оповестителна система
 • Структурна кабелна система
 • IP система за видеонаблюдение
 • Система за контрол на достъп към подобектите
 • Часовникова и вътрешна ТV система
 • Сигнално-охранителна система
 • Система за автоматизирано сградно управление (BMS)

 

СОФИЯ ИВЕНТ ЦЕНТЪР ЕООД – Многофункционална зала за събития и офис на две нива в МОЛ „ПАРАДАЙС ЦЕНТЪР”, гр. София (2015 г.)

 • Електроинсталация НН
 • Структурна кабелна система

 

СБАЛ по Онкология ЕАД – Клиника по урология, гр. София (2015 г.)

 • Структурна кабелна система
 • TV система
 • Сигнално-охранителна система
 • Видеодомофонна система
 • Система за видеоконферентни разговори
 • Система за болнично оповестяване
 • Система за контрол на достъпа

 

СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД – “Многофамилна жилищна сграда с гаражи” гр. София, ул. „Софроний Врачански” № 147 (2013 г.), „Многофамилна жилищна сграда с гаражи”, гр.София,  ул. “Св.Св. Кирил и Методий” № 3 (2015 г.),  „Многофамилна жилищна сграда с магазини, надземни и подземни гаражи”, гр.София, р-н „Лозенец”, ул. “Златовръх” № 47 (2015 – 2016 г.)

 • Електроинсталация НН
 • Телефонна и компютърна инсталация
 • TV система
 • Домофонна система
 • Мълниезащита

 

Банка ДСК ЕАД – Банкови клонове в София и страната

 • Структурна кабелна система

 

Ен и Си Груп – офис Naxex (2015 г.)

 • Стуктурна кабелна система;
 • Електроинсталация;
 • Осветителна инсталация;
 • Озвучителна система;
 • Система за пожароизвестяване;

 

Елаците Мед  АД (2015 г.)

 • Система за контрол на достъпа

 

SOCIETE  GENERALE ЕКСПРЕСБАНК АД (1996 -2015 г.)

 • Система за контрол на достъп

 

Мелексис България ЕООД (2014-2015 г.)

 • Структурна  кабелна  система
 • Електроинсталации

 

Фитих ООД – Теленор (2014 г.)

 • Стуктурна кабелна система;

 

ГЕОРГ 5 ООД – две жилищни сгради, гр. Поморие (2011 – 2014 г.)

 • Електроинсталации
 • ГРТ и ел. табла от апартаментен тип
 • Мълниезащита и заземителна инсталация
 • Слаботокови системи

 

АТ Инженеринг – Магазин Декатлон (2013 г.)

 • Стуктурна кабелна система;

 

Ен и Си Груп – офис Комвърс, фази 1, 2 и 3 (2013 г.)

 • Стуктурна кабелна система;
 • Електроинсталация;
 • Осветителна инсталация;
 • UPS;
 • Система за видеонаблюдение;
 • Система за контрол на достъп;
 • Озвучителна система;
 • Интерком система;

 

SG Експресбанк – офис Плевен (2012 г.)

 • Стуктурна кабелна система;
 • Електроинсталация;
 • Осветителна система;

 

Корпоративна Търговска Банка – ул. Граф Игнатиев 10, ет.3 и ет.4, гр. София (2012 г.)

 • Стуктурна кабелна система;
 • Двоен под;
 • Система за пожарогасене;
 • UPS;
 • Климатизация;

 

Борика – Сървърно помещение (2012 г.)

 • Стуктурна кабелна система;
 • Електроинсталация;
 • Двоен под;
 • Система за пожарогасене;
 • UPS;
 • Климатизация;

 

IBM – Търговска Банка Д (2012 г.)

 • Стуктурна кабелна система;

 

ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД – Жилищни сгради и офиси „Дипломатик хил“, гр. Варна (2011-2012 г.)

 • Структурна кабелна система
 • Електроинсталации
 • Система за контрол на достъпа
 • Система за видеонаблюдение

 

ИРИС АД – БИЗНЕС ПАРК РУСЕ (2011 – 2012 г.)

 • Система за автоматизирано сградно управление (BMS)
 • Електроинсталация НН
 • Система за видеонаблюдение
 • Система за пожароизвестяване
 • Структурна кабелна система
 • Система за озвучаване и оповестяване
 • Мълниезащита
 • Външно осветление

 

SG Експресбанк – бул. Стамболийски 73, ет.5, гр. София (2011 г.)

 • Стуктурна кабелна система;
 • Електроинсталация;
 • Осветителна инсталаци

 

НКЖИ – сървърно помещение ГИС (2011 г.)

 • Строителство;
 • Стуктурна кабелна система;
 • Електроинсталация;
 • Осветителна инсталация;
 • UPS;
 • Климатизация;
 • Система за пожароизвестяване и пожарогасене;
 • Двоен под;
 • Система за видеонаблюдение;
 • Система за контрол на достъп;

 

ДИМОВ КЪМПАНИ ООД – Административна и офис сграда, гр.Варна (2010-2011 г.)

 • Структурна кабелна система
 • Система за пожароизвестяване
 • Озвучителна система

 

КЕЙБИЛД ЕАД – Жилищен комплекс “Хармони резидънс” Младост 4 ( РЗП 30000 кв. м), гр. София (2010 – 2011 г.)

 • Електроинсталация НН
 • Телефонна и компютърна инсталация
 • TV инсталация
 • Домофонна система
 • Система за пожароизвестяване
 • Мълниезащита

 

БОЛГАРСТРОЙ ГРУП ООД – две жилищни сгради, гр. Поморие (2009 – 2011 г.)

 • Електроинсталации
 • ГРТ и ел. табла от апартаментен тип
 • Мълниезащита и заземителна инсталация
 • Слаботокови системи

 

ДИМОВ КЪМПАНИ ООД – Складова база за електро материали, магазини и офиси, гр.Аксаково (2010 г.)

 • Структурна кабелна система
 • Система за пожароизвестяване
 • Сигнално-охранителна система
 • Система за видеонаблюдение

 

ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД – Жилищна сграда, гр. Варна (2010 г.)

 • Система за контрол на достъпа
 • Система за видеонаблюдение

 

Банксервиз – доставка и монтаж UPS (2010 г.)

 • Електроинсталация;
 • UPS;

 

Корпоративна Търговска Банка – Дизастър Център (2010 г.)

 • Строителство;
 • Стуктурна кабелна система;
 • Електроинсталация;
 • Осветителна инсталация;
 • UPS;
 • Климатизация;
 • Система за пожароизвестяване и пожарогасене;
 • Двоен под;
 • Система за видеонаблюдение;

 

БЛД Офис Парк (2010 г.)

 • Стуктурна кабелна система;

 

АТ Инженеринг – МТЕЛ Лифт (2009 г.)

 • Стуктурна кабелна система;
 • Електроинсталация;
 • UPS;

 

Винпром Пещера (2008 – 2009 г.)

 • Стуктурна кабелна система;

 

Хотелски комплекс “ДЕНИЪЛ РЕЗИДЕНС”, гр. Боровец (2008 – 2009 г.)

 • Електроинсталации
 • ГРТ и ел. табла от апартаментен тип
 • Гръмоотводна и заземителна инсталация
 • Слаботокови системи – домофонна, телефонна, озвучителна
 • Система за видеонаблюдение
 • Система за пожароизвестяване

 

МОБИЛТЕЛ ЕАД (2002 – 2009 г.)

Резервирано електрозахранване, Структурни кабелни системи

 • 200 Бизнес центъра в цялата страна
 • 6 Административни сгради в София
 • Административна сграда във Варна

 

МЕТРО КЕШ & КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (2000 – 2009 г.)

Структурна кабелна система

 • 11 магазина в страната
 • Над 250 000 м. меден кабел
 • Близо 4000 точки

 

SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК АД (1996 – 2009 г.)

Структурни кабелни системи, Резервирано електрозахранване, Оптична мрежа

 • Над 100 клона в София и страната
 • Централа във Варна
 • Централа в София

 

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД (2001 – 2009 г.)

Структурни кабелни системи, Мултимедийнa и Аудио системи, Ел. табла

 • Алианц Банк България
 • ЗАД Алианц България
 • Алианц България Живот
 • Пенсионно осигурително дружество Алианц България

 

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД (2001 – 2009г.)

Структурни кабелни системи

 • Над 40 клона в София и страната

 

ОБЩИНСКА БАНКА АД (2001 – 2009 г.)

Структурни кабелни системи

 • Над 40 клона в София и страната

 

ПРОКРЕДИТ БАНК АД (2002 – 2009 г.)

Структурни кабелни системи

 • Над 40 клона в София и страната

 

ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД – Нова административна сграда в гр. Пловдив (2008 г.)

Структурна кабелна система и оптична мрежа

 • 40 000 м. меден кабел
 • 1000 м. оптичен кабел
 • 1500 точки

 

ЕКСА ООД – Административната сграда на Изпълнителна агенция по лекарствата (2008 г.)

Структурна кабелна система, Пожароизвестяване, Сигнално-охранителна инсталация

 • 23 000 м. меден кабел
 • 318 точки

 

ДРУЖЕСТВО ЗА КАСОВИ УСЛУГИ АД – Административна сграда, гр. София (2008 г.)

Структурна кабелна система

 • 6900 м. меден кабел
 • 232 точки

 

АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД– Информационен център, гр. Пловдив (2008 г.)

 • Доставка, монтаж и пуск на дизел генератор
 • Доставка, монтаж и пуск на UPS 20 кVА
 • Изработка, монтаж и подвързване на ел. табла

 

РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД – Офис сграда на Енергийни компании, гр. София (2007-2008 г.)

 • Система за автоматизирано сградно управление (BMS)
 • Структурна кабелна система
 • Система за пожароизвестяване
 • Система за контрол на достъпа
 • Сигнално-охранителна система
 • Система за видеонаблюдение
 • Озвучителна система

 

МАНХАТЪН ГРУП ЕООД – три жилищни сгради, гр. София (2006 – 2008 г.)

 • Електроинсталации
 • ГРТ и ел. табла от апартаментен тип
 • Мълниезащита и заземителна инсталация
 • Слаботокови системи

 

ИТАЛ ФУУД ИНДЪСТРИ АД – Завод за тестени изделия, гр. Шумен (2007 г.)

 • Структурна кабелна система
 • Контрол на достъпа
 • Система за видеонаблюдение
 • Озвучителна система

 

ХИМРЕМОНТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ АД – Офис сграда, гр. София (2007 г.)

Структурна кабелна система

 • 14 000 м. меден кабел
 • 208 точки

 

КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ АД – Административна сграда, гр. София (2007 г.)

Структурна кабелна система, Резервирано електрозахранване

 • 38 000 м. меден кабел
 • 610 точки

 

НЕТ ИНФО.БГ АД – Офис, гр. София (2006 г.)

Структурна кабелна система, Електроинсталация, Оптична връзка с външна линия

 • 8800 м. меден кабел
 • 222 точки

 

ЕСККО 2000 ООД – Вилно селище „Махала Кочорите” (2006 г.)

Структурна кабелна система

 • 4500 м. меден кабел
 • 133 точки

 

АТИК-АСМ ООД – Административна сграда на ЕнПро Консулт, гр. София (2005 г.)

 • Структурна кабелна система
 • Резервирано електрозахранване
 • Система за видеонаблюдение
 • Система за контрол на достъп
 • Телефонна централа
 • Система за пожароизвестяване

 

ИНТЕРАКТИВ МЕДИА СЪРВИСИС ЕООД – Офис сграда, гр. София (2005 г.)

Електроинсталация, Структурна кабелна система, Оптична връзка

 • 3700 м. меден кабел
 • 200 м. оптичен кабел
 • 102 точки

 

ЛИБРА АД – склад, гр. Бургас (2005 г.)

Структурна кабелна система

 • 4500 м. кабел
 • 100 точки

 

РОСТРОЙ ЕООД – Вилно селище „Аристократ”, гр. София (2005 г.)

Структурна кабелна система

 • 4500 м. кабел
 • 152 точки

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” – Администрация, гр. Русе (2004 г.)

Структурна кабелна система

 • 14 000 м. меден кабел
 • 262 точки

 

АКТ ООД – Сграда на държавно учреждение, гр. София (2004 г.)

Структурна кабелна система

 • 55 000 м. меден кабел
 • 1916 точки

 

ING ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕАД – Офис, гр. София (2003 г.)

Структурна кабелна система

 • 3700 м. меден кабел
 • 128 точки

 

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – Бюро по труда Пловдив (2003 г.)

Структурна кабелна система

 • 3200 м. меден кабел
 • 116 точки

 

ЕКСА АД – Основен дистрибутивен център на Либра АД, гр. София (2002 г.)

Структурна кабелна система

 • 13 500 м. меден кабел
 • 342 точки

 

БАНКСЕРВИД АД – Административна сграда, гр. София (2002 г.)

Структурна кабелна система

 • 19 300 м. меден кабел
 • 476 точки

 

БАЛКАНФАРМА ХОЛДИНГ АД – Таблетен цех, гр. Дупница (2002 г.)

Структурна кабелна система

 • 7400 м. меден кабел
 • 71 точки

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” – Администрация в Хасково (2002 г.)

Структурна кабелна система

 • 22 000 м. меден кабел • 476 точки

 

ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ – СПМД – Областни градове (2001 – 2002 г.)

Оптични опорни мрежи, LOT 5

 • Полагане и терминиране на 340 000 м. оптичен кабел

 

ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД – Административна сграда, гр. Пловдив (2001 – 2002 г.)

Структурна кабелна система

 • 10 000 м. меден кабел
 • 231 точки

 

ОБЩИНА СИЛИСТРА (2001 г.)

Структурна кабелна система

 • 14 500 м. меден кабел
 • 165 точки

 

АСАРЕЛ МЕДЕТ ЕАД – Административни сгради, гр. Панагюрище (2001 г.)

Структурна кабелна система

 • 11 800 м. меден кабел
 • 300 точки

 

ПРОМЕТ АД – Административна сграда, гр. Бургас (2001 г.)

Оптична мрежа и комуникационно оборудване

 • 2800 м. оптичен кабел

 

КОМИСИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И ЗАЩИТА НА ПОТЕРБИТЕЛИТЕ – Административна сграда (2001 г.)

Структурна кабелна система

 • 8200 м. меден кабел
 • 101 точки

 

ING БАНК АД – клон София (2000 г.)

Структурна кабелна система, Оптична опорна мрежа, Комуникационен център

 • 1500 медни кабелни връзки
 • 100 оптични връзки
 • 450 точки